1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn op alle verkopen van toepassing. Bij ontvangst van ieder document of bij betaling van de factuur gaat de klant akkoord met
deze voorwaarden. Deze worden verondersteld door hem gekend te zijn en maken eventuele aankoopvoorwaarden van de klant ongedaan.
b. Alle prijzen zijn genoteerd in euro en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
c. In geval van intracommunautaire levering van goederen is de prijs vrijgesteld van BTW volgens Art. 39 bis van het BTW-wetboek.
​    indien toch verantwoordBTW is aangerekend zal deze terug overgemaakt worden.
d. Alle offertes en prijslijsten zijn onder voorbehoud van fouten vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande melding wijzigingen in prijs en samenstelling
ondergaan.

h. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten of prijsstijgingen in de cataloog of website. Wij behouden ons het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren, zonder verwittiging aan alle personen die een account hebben op onze website. 

2. Bestellingen en leveringen
a. Bestellingen dienen te gebeuren via de webshop. Er worden geen klachten op mondelinge en telefonische bestellingen aanvaard.
b. Bestellingen worden geleverd aan huis tenzij anders afgesproken. De opgegeven leveringstermijnen dienen slechts als aanwijzing. De laattijdige
levering kan geen aanleiding geven tot een vergoeding of weigering van de ontvangstname van de goederen.
c. Bij annulatie van de bestelling buiten de wettelijke opzegperiode of redenen, vragen wij een annulatievergoeding van 10% met een minimum van €
100,00.
d. Indien goederen verzonden worden, zijn de verzendingskosten voor rekening van de koper, tenzij anders aangegegeven.
e. Iedere klacht dient te gebeuren bij in ontvangstname van de goederen of dienen per aangetekende brief bekend gemaakt te worden.
f. Goederen kunnen pas ten vlugst verzonden worden na ontvangst van een betalingsbewijs van het verschuldigde bedrag.
g. De bestelling dient ten laatse binnen de 5 werkdagen betaald te worden.


3. Garantie en herstellingen
a. Goederen worden slechts omgeruild of hersteld binnen de garantietermijn eigen aan het product en dit enkel als u in het bezit bent van een
aankoopbewijs en de volledige originele verpakking. Beschadigde goederen worden niet omgeruild.
b. Voor producten die meer dan 1 jaar garantie hebben, moet u zich rechtstreeks wenden tot de Customer Care van de respectievelijke producent. Indien
u toch wenst dat wij de garantie afhandelen, worden hiervoor kosten aangerekend.
c. Bij artikelen die zichtbaar slecht behandeld zijn (vb. gevallen, waterschade, stroomoverlast, ondeskundige plaatsing, …), vervalt iedere vorm van
garantie.
d. Omruilingen van een deffect goed word enkel toegestaan bij een tegenaankoop van dezelfde waarde. Er worden geen producten terugbetaald.
e. Goederen die omwille van de snelle technologische vooruitgang niet meer verkrijgbaar zijn, worden slechts omgeruild mits bijbetaling van de
meerprijs.
f. Al onze artikelen hebben een eigen identificatienummer. Artikelen zonder dit identificatienummer worden niet omgeruild of teruggenomen.
g. De garantie-omruilingen gebeuren in de hoofdzetel van Indibeau of indien mogelijk bij u ter plaatse. Indien de producten tot in de hoofdzetel gebracht
worden, is deze omruiling volledig kosteloos. Bij ophaling bij u ter plaatse wordt er een kost aangerekend van 0,55 euro per km.
h. De garantie omvat enkel de hardware.
i. De garantieperiode start vanaf de datum van levering, maar kan pas opgeëist worden na volledige betaling van de factuur.
j. De herstellingen gebeuren binnen 10 werkdagen. Indien wij voor de herstelling gebonden zijn aan derden of indien de producten geen deel meer
uitmaken van ons gamma – en op aanvraag van de klant geleverd – worden de herstellingen volgens toeleverbaarheid behandeld.
k. Herstellingen die niet binnen 3 maanden afgehaald zijn, worden automatisch eigendom van Indibeau .
l. Indien u kiest voor een ophaling ter plaatse, moet u ervoor zorgen dat de producten goed verpakt zijn. Bij onzorgvuldige verpakking zijn noch wij noch
de koerierdiensten verantwoordelijk voor opgelopen schade tijdens transport.
m. Een aantal producten vallen buiten garantie, namelijk: inkten, naalden, hygiëne materialen, goederen met houdbaarheidsdatum.
n. Verkochte goederen worden nooit terug genomen of terug betaald.

4. Betalingen
a. Betalingen gebeuren steeds op basis van een factuur zowel voor particulieren als voor niet-particuleren.
b. Bij niet-betaling of laattijdige betaling wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Vanaf de eerste aanmaning worden eveneens administratiekosten
aangerekend ten bedrage van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €30,00. Dit bedrag wordt vermeerderd met de conventionele
intresten van 10% en deze is te tellen vanaf de vervaldatum. Als laatste aanmaning krijgt u een aangetekende ingebrekestelling. Tevens wordt uw
dossier doorgegeven aan juridische instanties waarvoor u uiteraard alle kosten betaald.
c. De goederen blijven volledige eigendom van Indibeau tot de volledige betaling.
d. Ingeval van betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

5. Openingsuren
a. Van maandag tot en met zondag is Indibeau bereikbaar van 10.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds via telefoon of email. Openingsuren staan
vermeld op de website.

6. Standaardtarieven
a. Standaard uurloon: 70,00 euro / uur.
b. Telefonische assistentie of assistentie via internet worden verrekend aan het geldende uurtarief met een minimum van 20,00 euro.
c. Voor dringende leveringen via een derde tranportfirma, worden deze kosten doorgerekend aan de klant. Nationale tranportkosten bedragen minimaal
15,00 euro, internationale transportkosten bedragen minimaal 18euro.
d. Montage van één onderdeel: 30,00 euro.

7.Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen). U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via 
info@indibeau.be.
​Dit kan enkel gebeuren als het aangekochte goed nog in een ongeopende, niet beschadigde verpakking zit, en niet gebruikt is geweest.


voor het bestellen van nederland:of een ander EU land buiten belgië
Heeft u geen BTWnr?
Maak een gratis account aan
en log in.

- Kies al uw goederen
- Als u alles gekozen heeft gaat u naar het winkelmandje en kies "bestelling plaatsen"
- controleer het aflever adres en klik op "volgende"
- Kies de betalingsoptie die u wenst
- Kies de verzendoptie die voor u van toepassing is en klik op "volgende"
- Controleer alles en vink de voorwaarden aan.
- En klik op "bestelling plaatsen met betaalplicht"
- Voer de betaling uit

Als u bij een betaling een foutmelding ontvangt of er gebeurd iets tijdens de betaling, even wachten en dan terug op de link klikken

Wij trachten alles zo vlug mogelijk te verwerken.Heeft u een geldig BTWnr?  
Maak een gratis account aan
en log in.

U plaatst al de goederen in het mandje die u wil hebben, aanvaard de voorwaarden en klik op bestellen.

U dient niet te betalen, 

U gaat automatisch een mail ontvangen met BTW op het factuur bijgeteld.
stuur even een mail naar
info@indibeau.be,  
Wij halen de BTW van het factuur en dit bedrag dient u per overschrijving over te maken op onze rekening.
Ik zal dit factuur ook via mail doorsturen naar jullie voor een correcte afhandeling.

verzendkost blijft onder de 200 euro 14 euro.

Wij trachten alles zo vlug mogelijk te verwerken.

Als u de factuur onmiddelijk betaald kunnen wij GEEN BTW vrij factuur meer aanmaken